Překladatelské služby

Překlady – španělština (ŠJ), francouzština (FJ), čeština (ČJ)

 

 • překlady se soudním ověřením, soudní ověření a korektury přeloženého textu
 • překlady obchodních, právnických a ekonomických textů
  (smlouvy, zakladatelské listiny, plné moci, korespondence, apod.)
 • překlady pro soudy a státní orgány
  (žaloby, rozsudky, policejní zprávy)
 • technické překlady
  (překlady manuálů, návodů, příruček, záručních listů)
 • osobní dokumenty
  (rodné listy, oddací listy, vysvědčení, diplomy, lékařské zprávy

Samozřejmostí je zpracování na PC a grafická úprava dle přání zákazníka

Spolupráce: Soudní překlady, překlady španělštiny, překlady francouzštiny