Ceník překladatelských služeb

  • Základní sazby za 1 NS (1800 znaků vč. mezer)
     
  • Neúčtuji žádné příplatky za odbornost ani za náročnou grafickou úpravu textu.
     
  • Termín dodání překladu na základě dohody.
     
  • Za tlumočení se účtuje minimálně 1 hodina. Konečná cena zahrnuje cenu za tlumočení, čas strávený na cestě, eventuelně i kilometrovné (7 Kč/km)
ZÁKLADNÍ SAZBY ZA PŘEKLAD
Z cizího jazyka do češtiny Bez soudního ověření Se soudním ověřením
ŠJ – ČJ 350,- Kč 500,- Kč
FR – ČJ 350,- Kč 500,- Kč
Z češtiny do cizího jazyka Bez soudního ověření Se soudním ověřením
ČJ – ŠJ 350,- Kč 500,- Kč
ČJ – FR 350,- Kč 500,- Kč
Z cizího jazyka do cizího Bez soudního ověření Se soudním ověřením
ŠJ – FR 600,- Kč -
FR – ŠJ 600,- Kč -

TLUMOČENÍ
Cena za hodinu tlumočení (započítává se každá další započatá ½ hodina. 500,- Kč
 
SAZBY ZA KOREKTURU JIŽ PŘELOŽENÉHO TEXTU
korektura textu 200,- Kč
korektura s připojením tlumočnické doložky 250,- Kč
 
Všeobecné platební podmínky
Ceny a způsob platby
Cena je vždy stanovena dle aktuálně platného ceníku překladatelských služeb. Zákazník je předem informován o ceně za jednu normostranu překladu a celkové předpokládané ceně. Konečná cena závisí na výsledném počtu normostran v cílovém jazyce.Fyzické osoby a noví zákazníci platí převážně v hotovosti na místě. V případě stálých, či dlouhodobých zakázek, je možno domluvit fakturaci převodem na účet se splatností 14 dní.

Spolupráce: Soudní překlady, překlady španělštiny, překlady francouzštiny